Author Archive: adminb

Активности – тековна година

Во периодот од мај до јули 2010 г. Националниот тим на ГЕМ Македонија повторно ќе го спроведе најголемото истражување за претприемништвото во светот – Глобално истражување на претприемништвото (ГЕМ). ГЕМ се состои од спроведување на анкета на 2,000 испитаници од… (READ MORE)

Позитивни перцепции за претприемништвото во земјата

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет во Скопје (БСЦ), денес (29 декември 2009 година) го промовираа извештајот „Претприемништвото во Македонија“, во рамките на најголемото истражување за претприемништво во светот – Глобален монитор на претприемништво (ГЕМ).

Покана за промоција на Извештајот од истражување насловен како „Претприемништвото во Македонија“

публикација „Претприемништвото во Македонија“ Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје (БСЦ), како дел од Националниот тим за Глобалниот монитор на претприемништвото (ГЕМ), има чест да ве покани на промоцијата на Извештајот од истражувањето „Претприемништвото во Македонија“.

Глобално истражување за претприемништво

ГЕМ беше дефиниран во 1997 година од страна на Мајкл Хеј и Бил Бајгреив, додека студијата за изведливост беше финансирана од страна на Школата за бизнис од Лондон и Бабсон Колеџ. Првото светско истражување ГЕМ беше реализирано со учество на… (READ MORE)

Финансиска поддршка

ADC-logo

Финансиската поддршка е овозможена од Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси при Универзитетот Св. Кирил и Методиј (УКИМ-БСЦ). Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) е непрофитна фондација, основана во 1998 од страна на… (READ MORE)

Посебни теми за истражување

Од почетокот на спроведувањето на ГЕМ, истражувањето покажало дека повеќето анкетирани лица имаат перцепција за ниско ниво на едукација и обука за претприемништво во образовниот систем во своите земји. Исто така, и поголем број стручњаци укажуваат на ниско ниво на… (READ MORE)

Македонија во однос на светот

Претприемачки однесувања и перцепции во 43 земји во ГЕМ 2008, според фазата на економски развој. Табела 1. Претприемнички перцепции во Македонија и светот (PDF)Табела 2. Претприемнички активности во Македонија и светот (PDF)

Методологија и пристап

Ревидиран ГЕМ модел

Пристап Анкета на возрасна популација во ГЕМ – Анкета на возрасната популација (АПС): Мерење на однесувањата, активностите и аспирациите ГЕМ  спроведува општ преглед на претприемништвото додека фокусот е на улогата која ја имаат поединците во претприемачкиот процес. АПС се спроведува… (READ MORE)